VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROJEKČNÍ KANCELÁŘE HAVÍŘOVSKÁ


Naše projekční kancelář byla založena v roce 2015 na základě desetileté zkušenosti v oblasti projektování v oboru elektro. Zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti projektování, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace včetně zajištění všech potřebných stanovisek státní správy a správců technické infrastruktury nutných k vydání stavebního povolení. Dále nabízíme koordinaci a dohled nad projekty v rámci autorského a technického dozoru.

Žijeme s dobou, a proto naši činnost neustále přizpůsobujeme současným trendům vyžadující jasné, moderní a dostupné řešení, které je navržené v kvalitě, která je závislá na časových a finančních možnostech zadavatele.
 


CO NABÍZÍME?


Tvorbu projektových dokumentací v oboru elektro

Zpracování technicko-ekonomických studií

Autorský dozor

Technický dozor investora

Zajištění stanovisek státní správy a správců technické infrastruktury